Informacje ogólne.

Sklep Internetowy „HUBCIO” Świat Mody Dziecięcej prowadzony jest przez Artura Stańczaka wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP dnia 1 października 2014 roku.

Dane adresowe:

„HUBCIO” Świat Mody Dziecięcej

Artur Stańczak Sklep Internetowy

ul. Działkowców Nr 19

88-140 Gniewkowo

adres e-mail: biuro@hubcio.com.pl

tel. 609 420 982

Na zakupione towary wystawiane są paragony.

Zamówienia

Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną 24ha na dobę a w przypadku zamówień telefonicznych od 9.00 do 17.00.

Aby skorzystać z usług sklepu należy założyć konto w naszym sklepie. W tym celu wypełnia się formularz rejestrowy.

Realizacja zamówień

1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

2. Czas realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto.

3. Czas realizacji trwa od 1-2 dni roboczych w zależności jaką Państwo opcję dostawy wybierzecie.

Płatności

1. W przypadku płatności przelewem klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty do 7 dni roboczych od daty złożenia zobowiązania.

2. Płatności można dokonać przez systemy tradycyjne Pay,Przelewy24

3. Całość kwoty za zakupiony towar , koszt wysyłki jest znany klientowi przed zakończeniem transakcji.

4. Istnieje możliwość płatności przy odbiorze.

 Płatności przelewem dokonuje się na konto Artur Stańczak o numerze 27 1160 2202 0000 0001 2001 8515.

Prawo odstąpienia od umowy

1. W celu odstąpienia od umowy klient musi poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą lub na adres e-mail: biuro@hubcio.com.pl. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia osobiście jednocześnie składając oświadczenie o odstąpieniu. Klient ma prawo zwrotu rzeczy nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym otrzymał zakupiony produkt w stanie nowym, bez śladów noszenia/użytkowania.

2. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany przez klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

4. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym na adres sprzedawcy:  „HUBCIO” Świat Mody Dziecięcej, Artur Stańczak Sklep Internetowy, ul. Działkowców Nr 19, 88-140 Gniewkowo z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na dane adresowe sprzedawcy: „HUBCIO” Świat Mody Dziecięcej, Artur Stańczak Sklep Internetowy, ul. Działkowców Nr 19, 88-140 Gniewkowo z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie wraz z uzasadnieniem reklamacji. Klient może składać reklamację również osobiście.

4. Towar, który jest odsyłany lub zwracany, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem reklamacji.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Ochrona danych osobowych

1.Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez sklep www.hubcio.com poprzez formularz zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe i teleadresowe mogą być w usunięte z bazy danych sklepu.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.hubcio.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.